Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 5.

Włożenie rąk

szkoła liturgiczna B

 • urzędy i funkcje
  • święcenia
  • ministeria
  • funkcje
  • błogosławieństwa
 • gesty i postawy
  • Merkel-Raute

szkoła liturgiczna C

Procesja z Ewangeliarzem. Trzeba zawczasu mieć opracowany wariant na miejscową kaplicę, ale trzeba to zrobić tak, żeby ludzie potrafili opracować takie procesje w różnych miejscach.