Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 5.

Włożenie rąk

szkoła liturgiczna C

Procesja z Ewangeliarzem. Trzeba zawczasu mieć opracowany wariant na miejscową kaplicę, ale trzeba to zrobić tak, żeby ludzie potrafili opracować takie procesje w różnych miejscach.