Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Ministrant mikrofonu

przygotowanie

 • sprawdzić baterie

 • załatwić jedną zapasową książeczkę z ME

podawanie (miejsce przewodniczenia i wokół ołtarza)

 • znak krzyża

 • konkluzja aktu pokuty

 • Gloria

 • kolekta

 • Credo

 • wstęp do modlitwy powszechnej

 • konkluzja modlitwy powszechnej

 • „Módlcie się, aby moją i waszą” (na ołtarzach odwrotnych)

 • Modlitwa Eucharystyczna (1ME ma elementy przed konsekracją)

 • znak pokoju (diakonowi)

 • modlitwa po komunii

 • błogosławieństwo i rozesłanie (diakonowi)

gdzie jest potrzebny mikrofon

 • ołtarz

 • ambona

 • miejsce przewodniczenia

 • schola

 • komentarz

 • modlitwa powszechna

 • ME

 • kwiatki

 • diakon