Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Ceremoniarz

do uzgodnienia z celebransem

 • formularz

 • akt pokuty

 • kto zaczyna Gloria

 • liturgia słowa

 • błogosławieństwo ewangeliarzem (jeśli biskup)

 • ME

 • komunia święta (np. pod jakimi postaciami)

 • uroczyste błogosławieństwo/modlitwa nad ludem

 • obsługa insygniów (jeśli biskup)

 • różne inne rzeczy, które się mogą dziać po homilii albo po modlitwie po komunii

Odprawa dla celebransów

 • procesja wejścia (nie przyklękamy w kaplicy Najświętszego Sakramentu; przyklękamy/kłaniamy się przed ołtarzem)

 • zajmowanie miejsc

 • ME

 • jak będzie z mszalikami

 • imię ordynariusza (strona episkopatu)

 • Komunia św. (koncelebransów, posługujących, wiernych)

 • procesja wyjścia

 • postawy

Odprawa dla służby liturgicznej

 • ceremoniarze pomocniczy

 • procesja wejścia (nie przyklękamy w kaplicy Najświętszego Sakramentu; przyklękamy/kłaniamy się przed ołtarzem)

 • zajmowanie miejsc

 • Komunia św.

 • procesja wyjścia

 • postawy

Komentarz techniczny

 • po co się gromadzimy

 • rezerwacja miejsc

 • fotografowie

 • procesji wejścia/wyjścia (prośba o likwidację przeszkód)

 • cel kolekty

 • procesja z darami (postawa, jak ma zostać zrobiona (DW))

 • procesja komunijna (postawa, kolejność)

 • coś po komunii?

 • prośba o wyciszenie