Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Ministrant księgi

Zob. opis funkcjiszkoła C.

podawanie/zakładanie Mszału

 • (obrzędy wstępne neoprezbiterowi)

 • ([zakł.] akt pokuty: czasem może być 3. albo 4.)

 • [zakł.] formularz: kolekta

 • (przygotowanie darów: położyć na ołtarz)

 • [zakł.] prefacja

 • [zakł.] ME

 • [zakł.] doksologia końcowa/obrzędy Komunii

 • po Komunii: zabrać z ołtarza

 • formularz: modlitwa po Komunii

 • ([zakł.] błogosławieństwo/modlitwa nad ludem)

przygotowanie prezbiterium

 • zanieść mszał do prezbiterium

 • kartka z intecją na początek

 • kartka z imionami do ME

 • mszaliki do koncelebry

żeby założyć Mszał, trzeba wiedzieć

 • formularz

 • prefacja (numer, mówiona/śpiewana)

 • ME

 • akt pokuty, jeśli 3/4

 • błogosławieństwo/modlitwa nad ludem

obsługa ksiąg (z Jasnej Góry)

 • przed Mszą: położyć Mszał

 • po kolekcie: zdjąć Mszał, położyć lekcjonarz

 • po 2. czytaniu: zdjąć lekcjonarz

 • po Ewangelii: położyć kartkę z homilią (i/lub lekcjonarz)

 • jeśli jest czwarte czytanie (celebracje): wrócić lekcjonarz

 • po homilii (i po credo): zdjąć homilię, położyć modlitwę wiernych

 • po modlitwie wiernych: zdjąć modlitwę

 • w czasie Sanctus: rozdać mszaliki

 • po amen po doksologii: zebrać mszaliki

 • po Komunii: położyć Mszał

 • przed błogosławieństwem: podać Mszał