Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Turyferariusz i nawikulariusz

O funkcji.

ogólnie

  • zorientować się, z jakim węglem i jakim kadzidłem się pracuje

  • generalnie rozpala się dwa dropsy przed mszą, trzeci gdzieś pod koniec homilii

  • sprawdzić, ile zwrotek ma psalm albo jak się kończy drugie czytanie (jeśli jest)

  • jeśli jest diakon, to przez jego ręce przechodzi zarówno łódka, jak i sam trybularz

  • zacząć fajcowanie gdzieś około 10 min przed Mszą

momenty podchodzenia do zasypania

  • przed wyruszeniem procesji wejścia

  • po dotarciu procesji (okadzenie ołtarza nr 1)

  • w czasie aklamacji przed Ewangelią (wyjść po trybularz przed 2. czytaniem albo przed psalmem, jeśli nie ma 2. czytania)

  • na przygotowanie darów (trzeba wyczuć, kiedy homilia ma się ku końcowi)

  • na przeistoczenie (pójść przed prefacją, wejść w czasie Sanctus, wyjść po doksologii)