Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Wstęp

(...) dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
— z 2. Modlitwy Eucharystycznej,
por. „Tradycja apostolska” Hipolita Rzymskiego
skryba przy pracy

Wiele napisano o liturgii. Część z tego nawet napisano mądrze. Prawie wyłącznie jednak pisze się o aspektach teologicznych, duchowych i innych wzniosłych. Większość podręczników dla odpowiedzialnych za formację ceremoniarzy skupia się na treści znaków liturgicznych (co samo w sobie jest godne pochwały), czasem uwzględniając również aspekty posługi jako animator litugiczny czy animator grupy ministrantów. Nie ma natomiast łatwo dostępnych materiałów, które traktowałyby o porządnym przygotowaniu litugii pod względem technicznym. Szkoda, że tak jest — nie da się przygotować pięknej liturgii bez solidnego warsztatu.

A przecież ceremoniarze są szczególnie wezwani do troski „o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w  sposób godny, w należytym porządku i pobożnie” (OWMR 106). Nie da się tego zrobić bez doświadczenia, potrzebne jest też kilka celnych pomysłów, zazwyczaj poczynionych już przez kogoś innego, ale uznanych za zbyt szczegółowe lub wręcz niewarte uwzglęnienia przez wszystkich PT czcigodnych autorów. Te materiały z pewnością istnieją, ale są tworzone na własne potrzeby w formie luźnych kartek, które giną zaraz po zakończeniu Mszy św.

Tę lukę w materiałach wypełnię. Tym razem świadomie pominę przygotowanie duchowe do liturgii, ponieważ po pierwsze: nie jest ono możliwe do wyłożenia na piśmie, ponieważ wymaga uczestnictwa we wspólnocie; po drugie: mądrzejsi ode mnie już o tym napisali. Na tej stronie publikuję więc różne zasoby, które myślę, że są pomocne. Pochodzą one głównie z własnego doświadczenia i pracy, jak również są opracowaniem dokumentów Kościoła (przeważnie ksiąg liturgicznych: Mszału, OWMR, Cæremoniale Episcoporum, OICA, etc.), podręczników do formacji Ruchu „Światło-Życie” na różnych etapach oraz materiałów diakonii liturgicznych w Polsce, szczególnie warszawskiej.

Zapraszam do zwiedzania. Ponieważ to mój notatnik, materiały będą się pojawiały (i ginęły) w ramach mojego zapotrzebowania. Jeśli chciałbyś (chciałabyś) podzielić się ze mną czymś, co pasowałoby do profilu tej strony, zapraszam do kontaktu: w.porczyk warszawa.oaza.pl.

Zasoby z ograniczonym dostępem

Te działy są dostępne na indywidualną prośbę (proszę o kontakt), ponieważ czasem zawierają trochę wrażliwe informacje.

Źródło obrazka: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medieval_writing_desk.jpg