Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Wykaz skrótów

ONŻ
Oaza Nowego Życia
ONŻ2
Oaza Nowego Życia drugiego stopnia
ON
Oaza Niepokalanej
ODB
Oaza Dzieci Bożych
OND
Oaza Nowej Drogi
OR
Oaza Rodzin
ORAR
Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin
KODA
Kurs oazowy dla animatorów
SZA
Szkoła animatora
MSA
Miesięczna Szkoła Animatora
Pdr2
„Oaza Nowego Życia II stopnia. Podręcznik.”, ks. F. Blachnicki, Wyd. Światło-Życie, Kraków 2008 (str.)
Sz2
„Celebracja Eucharystii. Szkoła liturgiczna w Oazie Nowego Życia II stopnia.”, ks. Stanisław Szczepaniec (red), wyd. studyjne, Warszawa 2006
MOR
„Mszał Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie”, Wyd. Światło-Życie, Krościenko 2002 (str.)
LOR
„Lekcjonarz Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie”, Wyd. Światło-Życie, Kraków 2006
PNOR
„Podręcznik Nabożeństw Oazy Nowego Życia”
Cel2
„Celebracje Słowa Bożego w Oazie Nowego Życia II stopnia”, Kraków 2011
MR
Mszał Rzymski
OWMR
„Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” (nr)
CE
„Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów” dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2010
Pf
prefacja
ME
Modlitwa Eucharystyczna
Jt
Jutrznia
Np
Nieszpory
GCz
Godzina Czytań
GC
główny celebrans
1K
pierwszy koncelebrans
D1
diakon
Cr
ceremoniarz
Im
insygniariusz od mitry
Ip
insygniariusz od pastorału
Kr
ministrant krzyża
Ks
ministrant księgi
L1
lektor pierwszego czytania
MM
ministrant mikrofonu
Na
nawikulariusz
O1
ministrant ołtarza
Ps
psałterzysta
Ś1
ministrant światła
Tu
turyferariusz