Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Modlitwa wstawiennicza

zob. adoracja

  • Pismo Święte

  • długopis, karteczki

  • chusteczki

  • woda (1.5 l)

  • koniecznie cingulum, jeśli jesteś w albie