Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Adoracja

zob. modlitwa wstawienniczaAdoracja Najświętszego Sakramentu

 • zakonsekrowana hostia (powiedz księdzu, żeby sprawdził)

 • monstrancja

 • kluczyk do tabernakulum

 • korporał

 • welon naramienny

 • kadzielnica

 • świece (4, 6; CE 1120)

 • światło

 • (kwiaty)

 • klęcznik/miejsce w ławce

 • rytuał/agenda

 • mikrofon

jeśli w kaplicy (poza kościołem)

 • klucz do kościoła

 • świeczka, co by pójść z księdzem