Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Diakon

Co się potencjalnie może zmienić, kiedy objawi się diakon.

  • kadzidło

  • Ewangeliarz

  • Ewangelia

  • odbiór procesji z darami

  • mikrofony (znak pokoju, błogosławieństwo)

  • obsługa insygniów