Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Lektor i psałterzysta

pierwsze czytanie

 • założyć lekcjonarz

 • położyć lekcjonarz na ambonie

 • założyć ewangeliarz

 • pokazać ewangeliarz diakonowi/koncelebransowi, który będzie czytał Ewangelię

 • dać diakonowi/wziąć samemu

 • po Ewangelii zabrać ewangeliarz, ew. dać biskupowi do błogosławieństwa i odłożyć

psalm

 • dać się przesłuchać komuś z Diakonii Muzycznej

 • sprawdzić, kiedy się kończy pierwsze czytanie

 • po psalmie zabrać lekcjonarz z ambony, jeśli nie ma drugiego czytania, a jest ewangeliarz

drugie czytanie

 • sprawdzić, ile zwrotek ma psalm

 • być może po czytaniu zabrać lekcjonarz z ambony, jeśli jest ewangeliarz