Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Opinia na karcie rekolekcyjnej

 • dojrzałość emocjonalna

 • kultura osobista

 • stosunki w grupie i z diakonią

 • zachowanie i postawa na spotkaniach

 • przyjęcie treści

 • gotowość do świadectwa

 • zaangażowanie w posługi i dyżury

 • modlitwa (głównie wspólnotowa)

 • życie sakramentalne

 • talenty i charyzmaty

 • inne ważne