Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 3.

Tabernakulum

szkoła liturgiczna A

szkoła liturgiczna B

szkoła liturgiczna C

Ministrant księgi. Lista kontrolna.

Praktyka dotyczy podawania mszału:

 • branie do ręki, żeby nie zniszczyć
 • zakładka
 • ukłon
 • otwartego nie opierać o klatę, zamiast tego zablokować łokcie o przeponę
 • brak kontaktu wzrokowego

A ponadto:

 • jak się podchodzi do miejsca przewodniczenia
 • w tym do ustawionego pod ścianą (trzeba stanąć na środku)
 • kiedy się mszał wstawia na ołtarz (jak się kładzie podczas przygotowania ołtarza, to MOR z formularzem ma leżeć na prefacji); po Modlitwie nad darami MOR pewnie zabiera ceremoniarz.
 • kiedy się zdejmuje Mszał po Komunii

Rozdawanie mszalików będzie kiedy indziej (Modlitwa Eucharystyczna albo nawet przed samym dniem wspólnoty).

celebracja słowa Bożego

wprowadzenie do kręgu biblijnego

varia

piosenki do wykorzystania:

 • Niech się radują
 • Błogosławiony bądź, Ojcze