Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 8.

Kadzidło

szkoła liturgiczna A

szkoła liturgiczna B

szkoła liturgiczna C

celebracja słowa Bożego

wprowadzenie do kręgu biblijnego

varia

piosenki do wykorzystania:

  • Jak wlecze się i dłuży czas (3. zwrotka)