Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 2.

IHS

szkoła liturgiczna A

szkoła liturgiczna B

szkoła liturgiczna C

Poruszanie się po prezbiterium: zakładamy alby, ćwiczymy przechodzenie na przeciwległą stronę.

Słowo klucz: gracja (łac. łaska).

celebracja słowa Bożego

wprowadzenie do kręgu biblijnego

varia

można użyć melodii psalmu tzw. żydowskiej