Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 12.

Chleb

jutrznia

Zapalenie świecy dnia dwunastego to może jeden z najważniejszych momentów na tej oazie. W tym momencie się w umysłach uczestników sklejają trzy ważne rzeczy:

  1. Liturgia Światła w Wielką Sobotę;
  2. Pascha z dnia wczorajszego;
  3. zapalanie świecy podczas spotkań oazowych.

„Światło Chrystusa” jest w końcu to samo.

szkoła liturgiczna C

Odprawa przed dniem wspólnoty.