Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 14.

Niepokalana

szkoła C

- Don't dwell on past mistakes. - Oh, God. That's
exactly what I did yesterday.
http://www.poorlydrawnlines.com/comic/dwell/

Możesz zrobić podsumowanie Dnia Wspólnoty. Zaprosić obok siebie precentorkę i zakrystiankę i opisać, co się udało, co się nie udało, jakie były problemy.

Oprócz merytorycznego podsumowania, dzisiejszą szkołą warto unaocznić strukturę odpowiedzialności za liturgię. Ceremoniarzowi bezpośrednio podlegają: precentorka i zakrystianka, i być może ceremoniarz pomocniczy, jeśli jest. Wniosek jest taki, że co najmniej połowa podsumowujących to kobiety.

varia

piosenki do wykorzystania:

  • Kanaan, idziemy ku wolności
  • Ziemia
  • godzinki