Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 7.

Bicie się w piersi

szkoła liturgiczna C

Kadzidło.

Ponieważ na jutro już na Jutrzni potrzebujesz okadziciela, trzeba szkoły zamienić, żeby dzisiaj zrobić trybularz.