Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 9.

Baranek

szkoła A

 • liturgia jest miejsce obecności Boga: w słowie, w znakach
 • dynamika: głoszenie słowa, szafarstwo sakramentów
 • środowisko i upoważnieni (zobowiązani)
 • Kościół: przyjął Chrystusa, żyje razem
 • dialogiczna struktura Kościoł (wertykalny, było o tym; horyzontalny)
 • liturgia w Kościele

szkoła B

 • Ojcze Nasz
 • embolizm
 • znak pokoju
 • łamanie chleba, Agnus Dei
 • naczynia liturgiczne

szkoła C

 • najwyższy czas rozdać czytania na Paschę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
 • biskup, obsługa insygniów
 • polecenia po łacinie
  • silentium
  • ad ordinem
  • procedamus
  • impositio incensi
  • adiutórium nostrum in nómine Dómini (qui fecit cœlum et terram)

droga krzyżowa

Stacja ósma: Lewandowski pomaga nieść narty Stochowi

Dzisiaj jest droga krzyżowa. Droga krzyżowa to nie jest liturgia, tylko nabożeństwo. Animatorzy liturgiczni nie powinni brać udziału w jej przygotowaniu. Część ludzi się zdziwi, ale to może dobrze.

varia

piosenki do wykorzystania:

 • Oto Boży Baranek
 • Łaską jesteśmy zbawieni
 • Chrystus Pan, Boży Syn
 • Duchu Miłości (na celebrację)