Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

O sztuce na rekolekcjach

W przeżyciu rekolekcji pomaga różnego rodzaju sztuka. Niełatwo jest znaleźć coś dobrego, a cyrkuluje sporo kiczu i innego chłamu. Tutaj mam nadzieję zebrać kilka wartych uwagi pomysłów.

Agata Padoł-Ciechanowska: tajemnice różańca

Cykl obrazów namalowanych w latach 2000-2001, ze zbioru Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Widziałem reprodukcje na jednych rekolekcjach, autorka wyraziła zgodę na użycie w zamian za to, że się za nią pomodlimy.