Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 6.

Popiół

szkoła liturgiczna A: Znaki liturgiczne

Pdr IV.2

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
 • definicja znaku (kieruje myśl/poznanie)
  • przykład: znak drogowy A-1 „Niebiezpieczny zakręt w prawo”
 • chrystocentryczność
  • przykład: „Alleluja” ze „Shreka” jako znak niechrystocentryczny
  • kwiatki → ołtarz → Chrystus
  • „...o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by moje oczy były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie”
 • jakie znaki najłatwiej przypominają?
  • podział: realne (naturalne, dowolne); konwencjonalne
 • znaki coś wyrażają, np. kadzidło wyraża cześć i modlitwę
  • inkulturacja
  • kierunki katabatyczny↓ i anabatyczny↑
 • definicja Cypriana Vagagginiego
  • wracając do poprzedniego punktu: to co znaki liturgiczne wyrażają?
 • znak skuteczny
  • w sensie ścisłym: sakramenty (ex opere operato)
  • sakramentalia (ex opere operantis Ecclesiæ)
  • przykłady znaków skutecznych i nieskutecznych:
   • podpis pod dokumentem
   • znaki zakazu (B-33 „Ograniczenie prędkości”) są w większości skuteczne, tzn. jak się je postawi, to za nimi przestrzeń się zmienia
   • A-1 jest nieskuteczny, bo droga sama nie skręci
 • znak liturgiczny:
  • znak kommemoratywny (wspominający)
  • znak reprezentatywny (uobecniający)
  • znak obligatoryjny (zobowiązujący)
  • znak eschatologiczny (wskazujący w przyszłość ostateczną)
 • racje znaku liturgicznego (antropologiczna, socjologiczna, teologiczna)
  • przykład 1: małżeństwo
  • przykład 2: podczas procesji z darami należy stać, czy siedzieć?

szkoła liturgiczna C

Modlitwa powszechna.

Wstęp: dwa słowa o tym, że po rekolekcjach potencjalnie będziemy ceremoniarzami, więc musimy umieć sprawdzać modlitwę powszechną. Szczegóły były na szkole B.

Ale na niedzielnych mszach na parafiach będziemy częściej czytali modlitwę z gotowca niż ją sprawdzali, więc połączymy jedno i drugie: będziemy na żywca czytali niedobry gotowiec i poprawiali go w locie. Ta szkoła, oprócz odruchowej znajomości zasad pisania modlitwy, wszczepi również brak zaufania do niektórych wydawnictw.

Przygotuj w/w gotowiec i lokalną kartkę z intencjami na cały tydzień. Zadaniem czytającego (z ambony) jest:

 • przeczytać z kartki tak, żeby było dobrze, niezależnie od tego, co jest na kartce;
 • dorzucić intencję Mszy św. i nie pomylić się w nazwisku;

Cała reszta słucha i odpowiada, i się nie śmieje, jak ktoś robi błędy.

Co może pójść nie tak:

 • Niewłaściwa forma gramatyczna.
 • Wezwanie ewidentnie do pominięcia. Po dobrej zmianie łatwo takie znaleźć na temat uchodźców, może gdzieś w narodowych świętach maryjnych typu 26.08., 15.08., 3.05. etc.
 • Intencja za żywych, a nie za zmarłych jak zwykle.
 • Intencja tak napisana, że trzeba się przypatrzeć, jakiej płci jest osoba („† Stanisława Kowalskiego”).
 • Intencja napisana małymi literkami albo odręcznie.

szkoła liturgiczna D

W założeniu dziewczyny piszą modlitwę powszechną od dzisiaj, ale od jutra przez trzy dni i tak jest napisana, więc zaczynanie jej dzisiaj jest niedobrym pomysłem. Trzeba było ją zacząć wcześniej.