Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ2°, dzień przyjazdu

Msza

wotywa o Duchu Świętym, czerwony, MOR 9, LOR 11 albo z dnia, duży wybór czytań i psalmów!, Gloria, ME1, Pf54 albo Pf27

Varia

piosenki do wykorzystania:

  • Ubi caritas