Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 11.

Krzyż ze stułą

szkoła A

 • wcielenie jest punktem wyjścia do relacji z Bogiem
 • ciało jest właściwym sposobem spotkania z Bogiem także w niebie
 • wiara (dlatego jest konieczna do zbawienia)
 • z człowieczeństwem Chrystusa spotykamy się właśnie w sakramentach
 • pośrednictwo ludzi (co by było, gdyby w konfesjonałach siedziały anioły?)

szkoła B

 • milczenie

  • przed liturgią
  • akt pokuty
  • wezwanie do modlitwy
  • liturgia słowa (zwłaszcza po homilii)
  • po komunii
 • śpiew: chwała Boża i uświęcenie wiernych (KL 112)

  • radość serca
  • serdeczność modlitwy
  • jednomyślnośc
  • uroczystość
  • dobrze podkreśla gradację poszczególnych obrzędów
  • powinien odpowiadać duchowi czynności liturgicznej i sprzyjać uczestnictwu wiernych
 • symbol i Modlitwa Pańska

varia

piosenki do wykorzystania:

 • Jezus zwyciężył
 • Łaską jesteśmy zbawieni
 • Per crucem Tuam

na celebracji:

 • Będę śpiewał Tobie
 • Jezu, Tyś jest
 • Jezus Królem naszym jest
 • Podnieś mnie, Jezu
 • Tak mnie skrusz
 • Ty dasz mi pokój serca
 • Tylko w Bogu
 • Tylko w Nim jest zbawienie me
 • W Tobie jest światło
 • Wielkie i dziwne
 • Zrzuć swą troskę na Pana