Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 2°, dzień 4.

Amen

szkoła liturgiczna A

szkoła liturgiczna B

 • Liturgia Słowa:
  • sam Bóg przemawia (dar proroctwa)
  • czynne uczestnictwo poprzez słuchanie
  • homilia! nic nie powinno oddzielać od Ewangelii
 • formuły i dialogi
  • obrzędy liturgiczne: Gloria, psalm, Alleluja i werset, Sanctus, aklamacje anamnetyczne, śpiew po Komunii
  • towarzyszą: pieśń na wejście, na przygotowanie darów, Agnus Dei, na Komunię

szkoła liturgiczna C

celebracja słowa Bożego

wprowadzenie do kręgu biblijnego

varia

piosenki do wykorzystania: