Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 12.

Msza

biały, AP3, ME3, Pf25 (1. o Wniebowstąpieniu)

Wigilia Zesłania Duchu Świętego

Możesz trochę powiedzieć o tym, skąd się wzięła (że to jest Godzina Czytań), ale i tak będą pamiętali głównie modlitwę wstawienniczą. Masz do rozdania trzy psalmy, dwa czytania, dwa responsoria. Można zrobić tak (szczególnie, jeśli robicie ewangelizację po DW), żeby wylosować już teraz pary ewangelizacyjne i modlić się nad parami.

Weź rzeczy na modlitwę wstawienniczą.