Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 6.

Msza

fiol., AP4! (powiedz muzycznej), ME2, Pf wł.

Na aspersję można zaśpiewać „Nawróć się, ludu, w pokorze”.