Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 8.

Msza

fiol. (albo różowy), AP4!, MP podana, egzorcyzm, ME1TP, Pf15 (na 4. Niedzielę WP)