Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 9.

Msza

fiol., AP3, MP podana, egzorcyzm, ME2TP, Pf16 (na 5. Niedzielę WP)