Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 1.

Jutrznia

Zrobić plan tak, że Jutrznia wyjątkowo jest 15 min wcześniej.

Wprowadzenie:

  • Boże, wejrzyj/Panie, otwórz.
  • Psalm (1 szt.): że Jezus modlił się psalmami, możemy być w Jego modlitwie
  • czytanie
  • homilia
  • prośby (dodać)
  • Ojcze Nasz
  • kolekta (dodać)

Msza

fiol., Gloria, ME4, Pf wł.

Wprowadzenie

Komentarz o ciszy (ew. najpierw o postawach, z jutrzejszego dnia). Uczestnicy są jeszcze pewnie zdrowo rozwrzeszczeni po całym roku, a z drugiej strony jeszcze niepootwierani, więc im szybciej zaczną wchodzić w ciszę, tym lepiej.

Że ta cisza nie jest po to, żeby coś w tym czasie robić. Może na sam początek w ogóle warto zwrócić na nią uwagę. Można się wtedy pomodlić.

FIXME Gdzie ta cisza konkretnie jest? Po "Módlmy się", po homilii, po Komunii Świętej i przed liturgią. Gdzieś jeszcze?

Jak nie masz o czym, powiedz o postawach, ale nie daj się wciągnąć w dyskusję, czy trzeba siedzieć, czy stać.