Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 5.

Jutrznia

Wezwanie? Z Chrztu Pańskiego?

Msza

biały, ME3, Pf7 (o chrzcie Pańskim)

Jeśli ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić liturgię na wycieczce, fajnie masz. Trzeba mieć w zasadzie całą kaplicę z zakrystią na plecach.