Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 4.

Msza

biały, AP3, Gloria, ME3, Pf43 (o Ofiarowaniu Pańskim), Celebracja światła i wody (patrz niżej)

Jeśli jest niedziela, możesz zorganizować aspersję.

Celebracja światła i wody

Jeśli nie jest niedziela, to celebracja jest z Mszą. Wersja z PNOR-a jest dobra, ale czytania trzeba wziąć z LOR (pierwsze jest do wyboru, pierwsza wersja lepsza). Jeśli jest niedziela, musisz celebrację przekombinować.

Potrzeba min. 2 PNOR-y (prezbiterium i modlitwa powszechna).

PNOR mówi, że to jest odnowienie Pierwszej Komunii Św., ale ten odcień raczej można pominąć i nie zapalać świec przed Komunią (komentarz też wywalić).

Potrzebujesz figury Niepokalanej (i delikwenta żeby ją zaniósł, którego od dzisiaj nazywacie „Feretron”). W procesji idą też krzyż i świece, chociaż o tym PNOR nie mówi.