Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 14.

Jutrznia

  • „Niebios Bramo” (jest w Jutrzniku) vs „Bramo Niebios” (w wersji dominikańskiej)

Msza

biały, ME3, Pf57 (3. o NMP), Bł? (o~NMP, ale trzecie wezwanie jest o „obchodzących jej uroczystość (święto)”)

Sprawdź, czy biorąc lekcjonarz mistrzowie specjaliści nie pomylili Wniebowzięcia z Wniebowstąpieniem. Lekcjonarz leży założony na przedwczoraj, bo wczoraj był Dzień Wspólnoty.

Refren psalmu jest „Tyś wielką chlubą Kościoła świętego”, a nie „naszego narodu”. W trzecim turnusie mogło być tak, że niedawno była Uroczystość Wniebowzięcia NMP i ludzie mogą z przyzwyczajenia odpowiedzieć tą drugą wersją.

Varia

Jeśli wieczorem śpiewacie Apel Jasnogórski, dzisiaj wypada zaśpiewać „Maria Regina mundi”. Uwaga, bo w „Śpiewniku Kościelnym” Siedleckiego jest napisane c zamiast cis (jak w „Exsultate Deo”), co zestawione z faktem, że niektórzy wyznawcy Siedleckiego mają tu i ówdzie kij od szczotki, może dać niedobre rezultaty.