Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień przyjazdu

Msza

czerwony, Gloria, ME1, Pf27 (2. o Duchu Świętym)

Dzisiaj posługują animatorzy, ew. chętni uczestnicy. Trzech animatorów i jedna animatorka, dwa czytania, psalm i księga. Animatorka niech napisze komentarz.

Wprowadzenie

Pewnie dzisiaj trzeba powiedzieć o przekładaniu komunikantów. Ludzie mogą tego nie znać (zwłaszcza na OR, gdzie może przyjechać każde małżeństwo sakramentalne z ulicy). Że to coś znaczy. Że każdy przyjeżdża z czymś na te rekolekcje. Że ten gest znaczy przyniesienie czegoś Panu na ofiarę. Że ta ofiara zostanie przemieniona.

Na OR każde dziecko, co idzie samo do Komunii, niech samo przekłada. Jak jest dość duże, żeby przyjąć Komunię, jest dość duże, żeby przełożyć. Rodzice niech pilnują, żeby pamiętało.