Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 2.

Msza

fiol., ME3, Pf37 (2. zwykła)

Wprowadzenie

Komentarz o akcie pokuty.

Komentarz o postawach (albo o ciszy z wczoraj). Trzeba sprawdzić, jakie postawy ustaliła twoja diakonia liturgiczna (pewnie na szczeblu diecezjalnym). Ostatnio trend (za Wskazaniami KEP do OWMR) jest taki, żeby siedzieć na procesję z darami. Na komunię można stać cały czas i podchodzić od końca, a rozchodzić się po bokach, jeśli jest miejsce.

Propozycje śpiewów

OR1 2018 (Nina i Adam Laskowscy)

  • W: Marana Tha
  • D: Łaską jesteśmy zbawieni
  • K: Ciebie całą duszą pragnę
  • U: Zaufałem Panu i już
  • R: Każdy wschód słońca