Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 7.

Jeśli uczestnicy mają problem z ciszą w kaplicy, dzisiaj jest dobry dzień, żeby o tym powiedzieć, i że nasze ciało jest świątynią, i że w ciszy można Boga znaleźć.

Msza

fiol., MP podana, egzorcyzm, ME2TP, Pf14 (na 3. Niedzielę WP)

Od dzisiaj włącznie przez trzy dni nie trzeba pisać modlitwy powszechnej, bo jest w MOR razem z egzorcyzmem. Nadal jednak trzeba ją przeczytać z drugiego MOR-a.