Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień 10.

Zasłona się rozdarła, ale dopiero dziesiątego dnia oazy.

Msza

czerwony, ME1TP, Pf50 (o Krzyżu Św.; oprócz śpiewanej zaznacz mówioną), Bł? o Męce Pańskiej

Może na Mszę da się wkomponować w prezbiterium krzyż z drogi krzyżowej (wczoraj była).

Celebracja: Odnowienie przymierza chrztu.

 • 2 czytania, psalm responsoryjny i psalm allelujatyczny, mini
 • nie ma świec! w ogóle ich nie noście
 • uważaj na Exsultet, bo jest pocięty w środku (nie jest ciągłym fragmentem)
 • modlitwę po odnowieniu przyrzeczeń warto zaśpiewać (nie jest oznaczona, trzeba samemu dorysować fleksy i mediaty), żeby zaśpiewać potrójne „Amen” jak w rubryce
 • pokropienie da się zrobić tak, że się podchodzi do chrzcielnicy, żegna zanurzając rękę i dopiero odpala świecę (chociaż powinno się tę świecę mieć zapaloną przy odnowieniu)
 • przed liturgią trzeba dać świecę oazy na środek i przygotować zapałki

sprzęt

 • Ewangeliarz
 • krzyż procesyjny
 • exsultet z nutkami (zaznaczony)
 • kociołek i kropidło
 • 3×PNOR
 • zapałki
 • po świecy na osobę

funkcje do rozdania

 • L1
 • L2
 • P1
 • P2
 • Ks
 • Kr
 • MM
 • Ś (co zapali świece na ołtarzu)
 • Ś (żeby zapalił światło w kościele po trzecim „Światło Chrystusa”
 • kociołkowy

przebieg

 • przed liturgią powinien być półmrok, żeby dało radę wejść do kościoła i się nie potknąć siadając w ławce
 • procesja wejścia: krzyż, Ewangeliarz, nie ma świec
 • (znak krzyża), pozdrowienie
 • gasimy światło
 • zapalamy świecę oazy
 • 3× „Światło Chrystusa”: pierwsze jest w powietrze, po drugim zapalamy świece, po trzecim zapalamy światła na kościele, ale nie zapalamy świec na ołtarzu
 • Liturgia Słowa
  • czyt. 1
  • psalm responsoryjny
  • zapalamy świece na ołtarzu
  • czyt. 2
  • psalm allelujatyczny (wstajemy)
  • Ewangelia (nie używamy świec)
  • homilia: zaproponuj księdzu, żeby dorzucił do niej to wprowadzenie, co w PNOR-ze jest napisane później
 • poświęcenie wody
 • odnowienie chrztu (właściwe)
 • pokropienie
 • modlitwa wiernych
 • modlitwa Pańska
 • kolekta
 • błogosławieństwo z Alleluja
 • procesja wyjścia bez świec