Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

ONŻ 1°, dzień wyjazdu

Msza

biały, Gloria, ME4, Pf wł.