Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Chrystus-Sługa

Służba liturgiczna

Podręcznik specyfikuje: ministrant krzyża, dwóch ministrantów światła, lektorzy, komentatorzy, psałterzyści. Jest tam również napisane, że w procesji lektor niesie PŚ i że idą w niej komentatorzy, do czego bym się nie przywiązywał.

W prezbiterium

 • Cr
 • L1
 • L3
 • Kr
 • Ś1
 • Ś2

Poza prezbiterium

 • K1
 • Kps
 • K2

 • schola

 • diakonia modlitwy

Sprzęt

 • Krzyż
 • Świece
 • ze 3 podręczniki (jako lekcjonarz, komentarze+adoracja, do podawania księdzu)
 • Ewangeliarz
 • utensylia do adoracji

Przebieg

Obrzędy Wstępne

 • Procesja wejścia, śpiew.
 • Znak krzyża, pozdrowienie
 • Komentarz celebransa
 • Kolekta

Liturgia Słowa

 • Komentarz do czytania 1
 • Czytanie 1
 • Komentarz do śpiewu międzylekcyjnego
 • Śpiew międzylekcyjny
 • Komentarz do czytania 2 (Ewangelii)
 • Ewangelia (nie ma przed nią aklamacji)
 • Homilia
 • Czytanie 3
 • Śpiew polekcyjny

Część modlitewna

 • Adoracja, śpiew i fragmenty
 • Modlitwa wstawiennicza
 • Egzorcyzm
 • Pieśń uwielbienia
 • Błogosławieństwo
 • Wyjście, śpiew