Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Kongegacja Odpowiedzialnych

Uwagi dotyczące liturgii

Na KO jest ustalony schemat celebracji, wsparty wieloletnią tradycją błogosławienia nowoprzyjętych członków Stowarzyszenia i nowych członków diakonii centralnych podczas 1. Nieszporów niedzieli.

Popatrz sobie do ceremoniałów robionych przez CDL (link może nie działać, jeśli znowu robili porządek).

 • sobota
 • niedziela
 • poniedziałek
  • Eucharystia z Jutrznią

Uwagi ogólne o Kongregacji

Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu „Światło-Życie” to doroczna konferencja dla ogólnie pojętych odpowiedzialnych (wspólnot, diakonii, ale też członków diakonii i nierzadko po prostu animatorów). Odbywa się na Jasnej Górze, przeważnie w ostatni weekend przed Wielkim Postem.

Kongregacja ma zasadniczo dwa elementy. Jednym jest oficjalny program, dwa dni wykładów i modlitwy (i różnych pokrewnych czynności typu błogosławieństwo dla członków Stowarzyszenia). Wspólnym celem wykładów jest zapodanie tematu roku wraz z jakimś nakładem teologii go popierającej. Ten cel bywa osiągany lepiej lub gorzej. Częścią tego jest również prezentacja piosenki roku (lepszej lub gorszej) i znaczka.

Drugim elementem Kongregacji jest program nieoficjalny (lub półoficjalny), którym są spotkania w różnych gronach, często skorelowanych według specjalizacji diakonii. W tych gronach diakonie załatwiają swoje sprawy: dzielą się przemyśleniami i materiałami, albo po prostu powatrzają, że cały świat jest zły, a diakonia liturgiczna dobra.

Jadąc na Kongregację trzeba sobie postawić cele, które się chce osiągnąć. Ludzie, którzy jadą na KO po raz pierwszy, niekoniecznie są do tego przygotowani — większość jest oszołomiona masowością imprezy. Ciężko ich zresztą do tego przygotować, a swoje i tak zainkasują, co im wyjdzie na dobre. Cele mogą być różne: od wspólnej modlitwy (w tym bycie wyznaczonym do służby liturgicznej) i po prostu zorientowaniu się zawczasu w temacie roku, przez regularną kradzież cudzych materiałów, aż po podejmowanie decyzji co do przyszłości w gronie różnych diakonii. Każdy cel, o ile godziwy, jest dobry i służy Ruchowi.

Rzeczy do zabrania

 • kartki A4 do notowania + podkładka
 • długopisy
 • ekspres do kawy
 • herbata
 • termos
 • kotka (w auli Kordeckiego jest mało gniazdek)
 • na LG: prawdziwy brewiarz do podawania
 • „Missam Cantare”, ażeby śpiewać z niego czytanie