Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Panie, naucz nas się modlić

Przebieg

Obrzędy Wstępne

 • Procesja wejścia (Tu, Na, L, Ps, Ks, Ś), śpiew.
 • Znak krzyża, pozdrowienie
 • Komentarz celebransa
 • Kolekta

Liturgia Słowa

 • Komentarz do czytania 1
 • Czytanie 1
 • Psalm responsoryjny
 • Komentarz do czytania 2
 • Czytanie 2
 • Śpiew („Chrystus, Chrystus”)
 • Komentarz 3
 • Śpiew przed Ewangelią
 • Ewangelia
 • Komentarz 4
 • Czytanie 4
 • Homilia

Część modlitewna

 • Modlitwa powszechna (spontaniczna)
 • Modlitwa wstawiennicza
 • Egzorcyzm
 • Śpiew uwielbienia
 • Błogosławieństwo