Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Wigilia Zesłania Ducha Św.

Wg opracowania ks. Stanisława Hartlieba, z poprawkami ks. Tomasza Mocha.

Rzeczy potrzebne, a przynajmniej przydatne

 • duża kadzielnica
 • paschał
 • menora
 • miejsce przewodniczenia
 • ambona
 • Ewangeliarz
 • ambonka
 • podstawka pod Ewangeliarz

Przebieg

część liturgiczna

 • procesja wejścia
 • znak krzyża, pozdrowienie
 • litania
 • kolekta
 • komentarz 1
 • hymn
 • psalmodia Godziny Czytań
 • werset
 • czytanie 1
 • responsorium 1
 • czytanie 2
 • responsorium 2
 • psalmodia Wigilii
 • Ewangelia
 • homilia
 • komentarz 2
 • Te Deum
 • modlitwa G. Cz.

część nie bardzo liturgiczna

 • komentarz 3
 • czytanie Ez
 • zapalić menorę
 • śpiew + fragmenty (schola)
 • modlitwa
 • komentarz 4
 • modlitwa a la Pf/Exsultet
 • dary: 7 × (komentarz + modlitwa sp. + śpiew + kolekta)
 • komentarz 5
 • rozdanie świec
 • odnowienie przyrzeczeń
 • nałożenie rąk
 • modlitwa
 • komentarz 6

akatyst

 • akatyst (koniec: Przybądź, Duchu Święty)

zakończenie

 • modlitwa równoczesna
 • modlitwa Pańska
 • kolekta
 • błogosławieństwo

Uwagi różne

 • modlitwy są beznadziejne, może coś da się z tym zrobić