Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Obrzęd wezwania po imieniu

Ceremoniał (używany w 2018 r.): Obrzed_wezwania_po_imieniu.pdf.

Pierwowzór: OICA 133-151.

Obrzęd organizuje się w 1. Niedzielę Wielkiego Postu. Jest częścią Mszy, zaczyna się kolektą, a kończy modlitwą powszechną, po której następuje wyznanie wiary (normalnie jest na odwrót). To ostatnie jest z OICA 151 i ma sens, ponieważ modlitwa jest nad katechumenami, których trzeba (było) wyrzucić przed wyznaniem wiary. Warto to utrzymać, żeby zaznaczyć łączność z katechumenatem i podkreślić modlitwę nad wezwanymi.

Przebieg

 • kolekta
 • Liturgia Słowa z roku A (do homilii włącznie)
 • przedstawienie kandydatów
  • Czcigodny ojcze
  • wezwanie
  • dialog z animatorami
  • dialog z kandydatami
  • wpisanie
  • odczytanie
 • potwierdzenie wezwania
 • modlitwa za wezwanych
 • (Credo)

Ustalić

 • kto czyta „Czcigodnego ojca”.
 • kto wpisuje
 • kto czyta modlitwę powszechną
 • co się śpiewa w czasie wpisywania

Odprawa

 • część teologiczna
 • podchodzimy jak nas wyczytają (wyczytują grupami)
 • dialog z animatorami
 • dialog z kandydatami
 • podchodzenie do wpisującego (wracamy na koniec i robimy pętelkę?)
 • potwierdzenie wezwania (odpowiedź)
 • modlitwa: animator pewnie wyciąga ręce, a nie kładzie

Potrzebujesz

 • sensowne wprowadzenie, zarówno dla kandydatów, ich animatorów (co najmniej tak samo ważne), jak wreszcie dla wszystkich zgromadzonych (w Domowym Kościele tego obrzędu nie ma, co jest również skorelowane z faktem, że oni mało jeżdżą na Triduum).
 • przekonaj księdza, kiedy jest wyznanie wiary (może być ciężko)
 • być może notatniki na Wielki Post?
 • księga wezwanych
 • stolik lub miejsce do wpisywania
 • teksty
  • rytuał
  • lista osób, każda ze wszystkimi imionami datą i miejscem chrztu
  • osobno: „Czcigodny ojcze”
  • osobno: modlitwa powszechna

Dodatkowe funkcje

 • Czcigodny Ojciec (odpowiedzialny rejonu?)
 • wpisujący do księgi

Myśli do wprowadzenia

 • Ludki są teoretycznie te same, co były tuż po wakacjach na Celebracji Misji, ale nadal trzeba się za nich modlić.
 • Tutaj kończy się właściwie posługa animatora: katechumenat sie zaraz skończy, notatnik jest w sumie do pracy własnej, a potem będzie mistagogia.
 • Najważniejszym jest zdanie, że „...jesteście wezwani, aby w najbliższą Wigilię Paschalną uroczyście odnowić przyrzeczenia sakramentu chrztu świętego”.
 • Właśnie dlatego do obrzędu przystępują tylko ci, co się zdecydowali, że jadą na Triduum; jak ktoś wie, że nie jedzie na Triduum, nie przystępuje do obrzędu.
 • Sensem dla ogółu zgromadzenia jest modlitwa. Jeśli tak jest, to warto pokazać, że modlitwa jest przed wyznaniem wiary właśnie dlatego, że trzeba ją zrobić nad wybranymi.