Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Eucharystia

O różnych funkcjach i przydzielaniu tychże: patrz Funkcje.

Różne ogólne uwagi

urządzenie prezbiterium

Okazja do przemeblowania prezbiterium jest najczęściej podczas mszy polowych, dlatego tam właśnie są opisane kwestie związane z planowaniem przestrzeni.