Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Liturgia Godzin

Wezwanie Godzina Czytań (Wigilia) Jutrznia M. w ciągu dnia Nieszpory Kompleta
Początek Panie, otwórz Boże, wejrzyj Boże, wejrzyj Boże, wejrzyj Boże, wejrzyj Boże, wejrzyj
Rachunek sumienia +
Hymn + + + + +
Psalmodia Ps95/100/24/67 Ps Ps Ps ST ST ST Ps ST Ps Ps Ps Ps Ps Ps NT Ps (Ps)
Werset +
Czytania B H E B B B B
Homilia (+)((po dłuższym czytaniu)) (+)((po dłuższym czytaniu))
Responsorium po każdym czytaniu krótkie (albo pieśń) werset krótkie krótkie (W ręce)
Prośby o uświęcenie dnia pracy błagania wstawiennicze
Modlitwa Pańska + +
Pieśń/Hymn (Ciebie, Boga)((w niedzielę i uroczystości)) Kantyk Zachariasza Pieśń Maryi Kantyk Symeona
Modlitwa końcowa (Módlmy się) + - + - +
Konkluzja długa długa krótka długa krótka
Zakończenie (cywilne) Błogosławmy Panu Niech nas błogosławi Błogosławmy Panu Niech nas błogosławi Noc spokojną
Antyfona końcowa do NMP (+)((można, jeśli Nieszpory są odmawiane wspólnie, a Kompleta indywidualnie)) +

Czytanie: B --- z Biblii; H --- hagiograficzne; E --- Ewangelia z dnia

łączenie Jutrzni lub Nieszporów z Mszą św.

OWLG 93-99

Trzeba uważać na Nieszpory, czy nie są I Nieszporami niedzieli lub uroczystości dnia następnego.

Jutrznia lub Nieszpory przed Mszą św.

Msza bez LG sposób świąteczny sposób powszedni
ant./pieśń na procesję wejścia Boże wejrzyj
Hymn (LG)
psalmodia
akt pokuty
Kyrie
Gloria (powszedni?)
kolekta
Liturgia Słowa
modlitwa wiernych (modlitwa z LG)
Liturgia Eucharystyczna
pieśń na dziękczynienie pieśń z Ewangelii
modlitwa po komunii
błogosławieństwo

Nieszpory lub Modlitwa w ciągu dnia po Mszy św.

Msza bez N N po Mszy N bez Mszy
...
modlitwa po Komunii
Boże wejrzyj
Hymn
psalmodia
czytanie
(Magnificat)
(prośby)
(Ojcze Nasz)
modlitwa końcowa
rozesłanie