Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Liturgia jako spotkanie z Chrystusem i znak objawiający Kościół

W ramach celebracji jest normalna Msza św.

Możesz odpowiedzialnymi za nią uczynić grupę. Oddaj funkcje ceremoniarza i powiedz, że robisz, co Ci każą. Powiedz, że mogą mieć różne fajne pomysły, i że je wypełnisz, bo to oni decydują. Niech poczują, że liturgia została złożona w ich ręce. Wobec moderatora możesz przyjąć różną taktykę: albo powiedzieć uczestnikom, że jak powiesz księdzu, to tak się stanie, albo powiedzieć celebransowi zawczasu, co zamierzasz wraz z ostrożną prośbą, on też dał im wolną rękę. Dlatego liturgię dobrze jest zrobić dla wspólnoty (a nie iść na parafialną). Wtedy mogą mieć większą kontrolę, bo jest dla grupy specjalnej.

Przy czym można manipulować:

  • formularz (uwaga na dni obowiązkowe; za posługujących w Kościele? za świeckich?)
  • modlitwa eucharystyczna (1? 4? 5? 1-2TP?)
  • prefacja (jeśli nie własna)
  • błogosławieństwo
  • komunia pod dwiema postaciami
  • komentarze

Być może można również kombinować przy czytaniach, ale po co.