Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Niewiasta Dziejów Zbawienia

(Pozdrawiamy Cię, Maryjo, Pani nasza)

  • potrzebna figura Niepokalanej (chyba że wisi obraz/kikona)
  • homilia po czytaniu i śpiewie
  • nie ma śpiewu przed Ewangelią