Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Będziecie Mi świadkami

Przygotować

 • księga Pisma Św. (jest o niej w komentarzu)
 • modlitwa powszechna
 • w Wielkim Poście trzeba się pozbyć „Alleluja”

Przebieg

Obrzędy Wstępne

 • Procesja wejścia, śpiew (nie znam tego proponowanego).
 • Znak krzyża, pozdrowienie
 • Wprowadzenie (celebransa)
 • Kolekta

Liturgia Słowa

 • Komentarz do czytania 1
 • Czytanie 1
 • Psalm responsoryjny
 • Komentarz do Ewangelii
 • Ewangelia
 • Śpiew medytacyjny („Nadeszła, Ojcze”; może wywal)
 • Komentarz 3
 • Czytanie 3
 • Śpiew („Idźcie na cały świat”)
 • Komentarz 4
 • Czytanie 4
 • Śpiew

Godzina świadectwa

 • Wprowadzenie celebransa
 • Świadectwa
 • Homilia

Część modlitewna

 • Modlitwa powszechna (nie spontaniczna; wstęp i zakończenie podane)
 • Śpiew („Ześlij, o Chryste” albo „Duchu żyjącego Boga”)
 • Egzorcyzm
 • Śpiew uwielbienia („Głoś Imię Pana”)
 • Błogosławieństwo (podane)
[dwa Ewoki pokazują zdjęcie C-3PO]
    ma pan chwilę, by porozmawiać o naszym Panu i Zbawicielu?