Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Przebieg