Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Lektor

OWMR 194-198, a także 120, 128-130, 138, 55-61, 69-71