Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Msza Wieczerzy Pańskiej

Uwagi ogólne

Rzeczy potrzebne

 • kołatki
 • osobno złożone teksty 1ME
 • dodatkowa hostia do monstrancji
 • koniecznie miejsce przewodniczenia, bo na Modlitwie po Komunii na ołtarzu są puszki z Panem Jezusem
 • kadzidło
 • welon do procesji

Do ustalenia

Przebieg

Przed liturgią warto, żeby był komentarz.

 • Obrzędy wstępne
 • Na Gloria biją dzwony, potem trzeba unieszkodliwić sygnaturkę.
 • Liturgia Słowa normalnie do homilii.
 • Po homilii może być mandatum (obrzęd umycia nóg). Trzeba mieć wyznaczonych delikwentów oraz ławki.
 • Po mandatum jest modlitwa wiernych. Nie ma Credo.
 • Przygotowanie darów normalnie (pieśń „Gdzie miłość wzajemna” jest przepisana).
 • Pf o Najświętszej Eucharystii.
 • 1ME z własnymi wstawkami (są w tekstach okresowych).
 • Komunia normalnie.
 • Puryfikacja nie na ołtarzu, bo na ołtarzu zostawia się puszki do procesji.
 • Po Modlitwie po Komunii jest okadzenie Pana Jezusa na ołtarzu (z dołu, bez obchodzenia ołtarza).
 • Procesja do ciemnicy: krzyż, ministranci parami, koncelebransi, kadzidło, świece, Najświętszy Sakrament. Śpiew „Sław, języku, tajemnicę”.
 • W kaplicy ustawia się Pana Jezusa (i być może świece). Okadzenie. Ostatnie dwie zwrotki śpiewu.
 • Chwila adoracji w ciszy.
 • Nie ma błogosławieństwa. Przyklękamy i wracamy do zakrystii (przynajmniej krzyż i kilku ministrantów, świece jeśli nie zostają w ciemnicy).

Po Mszy zostajemy i czyścimy ołtarz ze wszystkiego, co się rusza.

Funkcje do podziału

Nie zapomnij

Poszczególne funkcje

Varia